Forgot password Create account

Jak bezpiecznie korzystać z witryn pkn.pl?

Logując się online do witryn PKN, zyskujesz dostęp do swoich informacji osobistych. To ważny moment pod względem potencjalnych zagrożeń, dlatego zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych w sieci i pamiętaj o kilku ważnych zasadach ochrony.

UWAGA!

PKN nie zwraca się do swoich klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosząc o dane uwierzytelniające.