Newsletter regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B, 00-050 Warszawa (dalej „PKN") publikuje poniżej regulamin usługi newslettera (dalej „Regulamin"):

 1. Usługa newslettera świadczona jest przez PKN na zasadach określonych w Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się Regulaminem.
 2. Dla korzystania z usługi newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Usługa newslettera jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu jej użytkowników o artykułach publikowanych w portalu www.pkn.pl, konkursach, wydarzeniach i  nowościach PKN poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Newsletter norm jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu użytkowników o nowo opublikowanych Polskich Normach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 5. Zapisanie się na dany newsletter przez użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 6. PKN nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, a subskrypcję można anulować klikając na link "Newsletter - rezygnacja" lub "Newsletter norm - rezygnacja" znajdujący się na stronie www.wiedza.pkn.pl/komunikatory/newsletter przy odpowiednim newsletterze lub na link w otrzymywanym newsletterze.
 8. PKN zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  2. zmian w Regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.