Newsletter regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Polski Komitet Normalizacyjny, siedziba ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1 zwany dalej PKN publikuje poniżej regulamin newslettera:

1. usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez PKN na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem

2. dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna

3. newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o konkursach, wydarzeniach i  nowościach PKN poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

4. newsletter norm jest bezpłatną usługa polegającą na informowaniu Użytkowników o nowo opublikowanych Polskich Normach

5. zapisanie się na dany newsletter przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera

6. PKN nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

7. użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, subskrypcję można anulować, klikając na link "Newsletter - rezygnacja" lub "Newsletter norm - rezygnacja" znajdujący się na stronie www.wiedza.pkn.pl/komunikatory/newsletter przy odpowiednim newsletterze


8. PKN zastrzega sobie prawo do:

a. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu)

b. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników

c. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.