Szczegóły wybranej normy


Numer normy

PN-EN 1097-2:2020-09

Tytuł normy

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

Tytuł w języku angielskim

Tests for mechanical and physical properties of aggregates -- Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę referencyjną, badanie Los Angeles, stosowaną do badania typu i w przypadku sporu (i metody alternatywnej, badania udarności) do oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszyw gruboziarnistych (tekst podstawowy) oraz kruszyw na podsypkę kolejową. Do innych celów, w szczególności w przemysłowej kontroli produkcji, można stosować inne metody pod warunkiem ustalenia odpowiedniej relacji roboczej z metodą referencyjną. Niniejszy dokument ma zastosowanie do naturalnych, wytwarzanych i poddanych recyklingowi kruszyw stosowanych w budownictwie. Załącznik A opisuje metodę oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszyw na podsypkę kolejową. Załącznik B podaje alternatywne klasyfikacje wąskozakresowe dla badania Los Angeles i badania udarności. Załącznik C zawiera wymagania konstrukcyjne, operacyjne i bezpieczeństwa dotyczące aparatu do przeprowadzania badania udarności. Załącznik D opisuje metodę sprawdzania aparatu do przeprowadzania badania udarności. Załącznik E podaje dane dotyczące precyzji. Załącznik F zawiera opracowany przykład obliczenia udarności SZ. Załącznik GB podaje alternatywną klasyfikację wąskozakresową dla badania Los Angeles dotyczącego kruszyw o wymiarze 16/32 mm poddanych recyklingowi. Załącznik H proponuje dodatkowe sita do oceny badania Los Angeles dotyczącego podsypki kolejowej. Załącznik A ma charakter normatywny, a Załączniki od B do H mają charakter informacyjny.

ICS

  • 91.100.15 - Materiały mineralne i wyroby

Spis treści

arrow

Powołania normatywne

arrow

Status

aktualna

Wersja językowa

angielska

Numer ISBN

978-83-8228-282-5

Data zatwierdzenia

2020-08-27

Data publikacji

2020-09-24

Liczba stron

45

Sektor

SBD

Organ Techniczny

PKN/KT 108

Wprowadza

  • EN 1097-2:2020 - IDT