Szczegóły wybranej normy


Numer normy

PN-EN 50496:2018-04

Tytuł normy

Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych

Tytuł w języku angielskim

Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site

Zakres

Niniejsza Norma Europejska przedstawia metody oceny zgodności stacji nadawczych z jednym lub wieloma nadajnikami radiodyfuzyjnymi z wymogami dyrektywy 2013/35/UE. Niniejsza norma obejmuje zakres częstotliwości do 40 GHz. Użytkownicy niniejszej normy proszeni są o zapoznanie się z ustawodawstwem krajowym w celu określenia krajowych przepisów i wymagań. Przepisy i wymagania krajowe mogą zawierać dodatkowe wymagania, które nie są objęte niniejszą normą.

ICS

  • 17.240 - Pomiary promieniowania

Spis treści

arrow

Powołania normatywne

arrow

Status

aktualna

Wersja językowa

angielska

Numer ISBN

978-83-275-9403-7

Data zatwierdzenia

2018-04-21

Data publikacji

2018-04-24

Liczba stron

27

Sektor

STI

Organ Techniczny

PKN/KT 104

Wprowadza

  • EN 50496:2018 - IDT