Szczegóły wybranego elementu dodatkowego


Numer elementu dodatkowego

PN-ISO 5129:2006/A1:2018-04

Tytuł elementu dodatkowego

Akustyka -- Pomiary poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz statku powietrznego podczas lotu

Tytuł w języku angielskim

Acoustics -- Measurement of sound pressure levels in the interior of aircraft during flight

Zakres

- w 1.3, 4.1, 4.4, 5.1.2.1, 5.3.2 c), 5.3.2. g), 6.2, 6.5, 7.1 h), 7.2) wprowadzono zmiany - zaktualizowano Rozdział 2 i Rozdział 3 - usunięto „łączne odchylenie standardowe” i wstawiono „łączną niepewność” - usunięto „odchylenie standardowe” i wstawiono „ standardową niepewność” - usunięto „równanie (A1)” i wstawiono „Wzór (A1)” - zaktualizowano Bilbliografie

ICS

  • 17.140.30 - Hałas emitowany przez środki transportu
  • 49.020 - Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne

Status

aktualna

Wersja językowa

angielska

Numer ISBN

-

Data zatwierdzenia

2018-04-21

Data publikacji

2018-04-24

Liczba stron

10

Sektor

SOB

Organ Techniczny

PKN/KT 177

Wprowadza

  • ISO 5129:2001/Amd 1:2013 - IDT