Polityka Edukacyjna PKN 2016/2017

(2016-06-21)

W celu kształtowania świadomości i modelu edukacji w zakresie normalizacji, w tym przygotowania przyszłych absolwentów szkół wyższych do udziału w pracach normalizacyjnych na szczeblu europejskim i międzynarodowym oraz uwzględniając ważny interes społeczny, jakim jest upowszechnianie informacji normalizacyjnej, wprowadza się szczególne zasady współpracy ze szkołami wyższymi.

  1. PKN współpracuje ze szkołą wyższą na podstawie zawartej umowy.
  2. W celu ochrony informacji stanowiącej własność PKN szkoła wyższa wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z PN-ISO/IEC 27001, potwierdzony certyfikatem strony trzeciej lub świadectwem zgodności strony drugiej (PKN).
  3. Szkoła wyższa wprowadzi do programu studiów przedmiot NORMALIZACJA.
  4. Po spełnieniu wymagań pkt 2 i 3, szkole wyższej przysługuje prawo do otrzymania zbioru Polskich Norm na szczególnych zasadach.
  5. Po spełnieniu wymagania z pkt 3, PKN będzie udzielał szkole wyższej 25% rabatu przy zakupie produktów PKN.