Wizyta w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu

W dniu 18 maja br. uczniowie jednej z najlepszych szkół technicznych w Polsce – Zespołu Szkół Technicznych  im. T. Kościuszki w Radomiu – dołączyli do elitarnego grona tych, którzy mieli okazję poznać problematykę i idee normalizacji z najlepszego źródła – wprost od ekspertów z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Warto dodać, że szkoła specjalizuje się w nauczaniu zawodów, które są „mocno znormalizowane" (elektryk, energetyk, mechanik, mechatronik i informatyk); z tego powodu niezbędnym jest, aby uczniowie podczas zajęć szkolnych zetknęli się z problematyką normalizacyjną. Z badań sondażowych wynika, że zawarte w podstawie programowej wymagania,* dotyczące stosowania i umiejętności korzystania z norm technicznych przez uczniów, realizowane są przez szkoły rzadko lub wcale. A przecież jest to jedna z kluczowych umiejętności! Dziękując za zainteresowanie tematyką normalizacji, pozostajemy w przekonaniu, że pozyskana wiedza zostanie dobrze wykorzystana przez uczniów – stanie się źródłem nowych innowacyjnych pomysłów oraz dalszych sukcesów Szkoły.

Obrazek przedstawia uczniów szkoły technicznej  Obrazek przedstawia uczniów szkoły technicznej

*Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] http://pikar.home.pl/wp/wp-content/uploads/2011/11/PODSTAWA-PROGRAMOWA-KSZTA%C5%81CENIA-W-ZAWODZIE-TECHNIK-ELEKTRYK.pdf [z dnia 18-05-2015]