Najnowsze rozwiązania technologiczne – czy na pewno bezpieczne?

Urządzenia dotąd obecne tylko w naszej wyobraźni i filmach science-fiction, stały się nagle rzeczywistością…

Inteligentne urządzenia elektroniczne (Wearable Smart Devices – WSD), które mogą być wbudowane w ubrania lub dodatki (blisko ciała), umieszczane na ciele (patchowalne) lub wszczepiane pod skórę, to przeciwieństwo konwencjonalnych urządzeń elektronicznych – sztywnych, stacjonarnych lub przenośnych (także trzymanych w ręku). WSD pojawiają się w wielu różnych kształtach i są bardzo elastyczne lub rozciągliwe. Posiadają funkcje zaprojektowane do interakcji z ludzkim ciałem. Urządzenia tego typu coraz bardziej ingerują w nasze życie: dotąd obecne tylko w wyobraźni i filmach science-fiction, stały się nagle rzeczywistością, a związany z nimi rozwój technologiczny wciąż trwa.

Inteligentne zegarki, urządzenia monitorujące zdrowie, urządzenia śledzące aktywność (trackers), zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości itp. nikogo nie zaskakują – zostały już skomercjalizowane.

Według prognoz IDTechEx[i] z 2014 roku, wielkość rynku WSD (patchowalne lub wszczepialne urządzenia z połączeniem sieciowym i możliwościami diagnostyki) do 2024 r. osiągnie 70 mld USD i przejmie około 90% wartości rynku. Ponad 2000 firm, w tym najwięksi producenci elektroniki, już w nim uczestniczy. Według ostatnich badań prowadzonych przez Morgan Stanley Research (USA), stan posiadania WSD zwiększył się o 24%, a intencje kupna od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. wzrosły trzykrotnie. To pokazuje, że chęć posiadania nadających się do noszenia inteligentnych urządzeń jest znacznie większa niż oczekiwano. Tymczasem brak ujednoliconych i skoordynowanych norm międzynarodowych dotyczących interoperacyjności pomiędzy tymi urządzeniami, aspektów bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, niezawodności i oceny działania, może być odczuwane jako niebezpieczne i stanowić poważną przeszkodę dla ich rozwoju.

Z tego powodu Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC przystąpiła do działań w tym obszarze. W listopadzie 2014 r., została powołana Grupa Ad-Hoc SMB 56 Wearable Smart Devices, w celu przeglądu bieżącej działalności IEC i koordynacji przyszłych prac normalizacyjnych, a w czerwcu br. powołano Grupę Strategiczną SG 10 Wearable Smart Devices z zakresem działania: terminologia i uzgodnione zrozumienie WSD, potrzeby rynku, wykaz działań w ramach IEC, wykaz działań poza IEC, priorytety pracy i koordynacja działań w ramach IEC. Dotychczas wytypowano kilka komitetów technicznych odpowiadających omawianemu obszarowi zainteresowania: TC 47, 62, 77, 100, 106, 108, 110, 111, 119[ii].

Na podstawie publikacji Jeongjoon Lee (członka SMB) w IEC SMB Newsletter, wydanie nr 1, październik 2015.

 

 

 


[i] IDTechEx jest firmą konsultingową, prowadzącą niezależne badania rynku i wywiad biznesowy dla firm z całego świata, wspierając je w podejmowaniu decyzji strategicznych (przyp. tłum.).

[ii] PKN ma status członka uczestniczącego (P) w trzech (77, 106 i 108) oraz obserwatora (O) w wymienionych pozostałych komitetach technicznych (przyp. tłum.).