IV Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Przygotujcie pióra, pędzle i… telefony komórkowe


 

Temat IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"  brzmi:  

„Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług"

Każdy z nas chciałby żyć bezpiecznie i wygodnie. Zależy nam więc na tym, aby wyroby i usługi były nie tylko bezpieczne, ale też dobrej jakości. Warto zwrócić uwagę, że w gospodarce wolnorynkowej państwo ingeruje tylko w sprawy bezpieczeństwa - ustalając odpowiednie przepisy, natomiast nie ingeruje w sprawy jakości, pozostawiając je swobodnej ocenie społecznej. Należy podkreślić, że normy zawierają zwykle propozycje rozwiązań wyczerpujących zarówno aspekty bezpieczeństwa, jak i jakości. Producent musi spełnić wymagania bezpieczeństwa - wymagań jakości nie musi, ale może. Stosując normę (dobrowolną) uzyska pewność, że spełni jedno i drugie. Niezwykle istotne zatem staje się w dzisiejszych czasach kształtowanie świadomości przyszłych producentów i konsumentów. Ważne jest zrozumienie roli norm w zapewnieniu jakości, a co za tym idzie – wykorzystanie tej wiedzy przy podejmowaniu decyzji biznesowych i konsumenckich. Temu celowi ma służyć między innymi tegoroczny Konkurs. Szczegółowe wprowadzenie jego tematyki znajduje się tutaj.

Cele Konkursu:

  • Upowszechnienie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm w zapewnieniu jakości wyrobów i usług.
  • Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
  • dla producenta w celu uzyskania pożądanej jakości wyrobów i w usług, 
  • dla konsumenta w celu upewnienia się, że nabywany produkt lub usługa spełnia jego oczekiwania.
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia kwestii jakości wyrobów i usług do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na:
  • konieczność wykorzystywania norm wyrobów i usług w procesie produkcji dla uzyskania pożądanej jakości, zalety korzystania ze znormalizowanych wyrobów i usług przez konsumentów.

Konkurs jest przeprowadzany od 17 września 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku. Aby wziąć w nim udział, najpóźniej do 8 stycznia 2016 r. należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy (poniżej). Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe składające się z przedstawicieli PKN i jednostek metodycznie wspierających Konkurs.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2016 r. na stronie internetowej PKN.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39  lub 22 556-74-77

Prace należy nadsyłać do dnia 22 stycznia 2016 r, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl


Zalecana literatura

Aby lepiej przygotować się do konkursu, warto zapoznać się z poniższymi stronami internetowymi:


Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) - w formacie .doc, .docx lub .rtf. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę, w przypadku ucznia). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie). Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu zip lub rar).

Praca graficzna - w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie). Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu zip lub rar).

Praca z kategorii „Video" (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie MP4, MPG lub AVI. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie). Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu zip lub rar).

Gotowe prace należy przesłać na adres pknkonkurs@pkn.pl do 22 stycznia 2016 roku. W temacie maila  wpisać: Konkurspraca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/grafika/video/scenariusz).


Jednostki wspierające PKN w realizacji Konkursu:

Patroni honorowi

Logo MEN z orłem        Logo MG z orłem          Zółte Logo OHP           Biało niebieskie tło MKO          Niebiesko żółte logo Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

   Biało niebieskie tło z piórkiem Kuratorium Oświaty w Łodzi         Czerwono-żółto-niebieskie logo Kujawsko Pomorskiego Kuratorium Oświaty          Biało-czerwone logo Teraz Polska         Zielone logo Solidna Firma          Niebieskie logo Solidna firmaPartnerzy metodyczni

Niebieskie logo ze słoneczkiem KOWEZiU        Szaro - czerwone logo ORE           Logo (żółta książka) kcer           Fioletowo czerowne logo OEiiZK           Czarne logo (kwadraty) Łódźkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Partnerzy medialni

Czerwono - białe logo Perspektywy                Niebieskie logo Interklasa.pl                logo EID              Zielone logo eudkacja.net


Granatowo - czerwono - białe logo Nowe Horyzonty Edukacji
                 Logo SIGMA-NOT                     Logo Przeglądu Technicznego                     Logo Problemy jakości


 

Plakat do pobrania

NIebieski plakat z różnymi ikonkami i ludźmi trzymającymi się za ręce