Jak rozgryźć bioplastiki? Produkcja, przetwórstwo i sprzedaż „plastiku naturalnego"


Uczestnicy szkolenia
fot. Adobe Stock


Wykładowca: Wojciech Pawlikowski

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży tworzyw sztucznych, jednostek certyfikujących i laboratoriów, samorządów, jak również dla szkół.

Omawia tematykę biodegradacji, przetwórstwa materiałów biodegradowalnych, polską i europejską legislację w zakresie produktów biodegradowalnych, proces certyfikacji produktów biodegradowalnych i znaki certyfikujące (zakres obowiązywania, walidacja, koszty).

Zagadnienia:
•  Pojęcia podstawowe – rodzaje tworzyw, surowce bio, pochodzenie tworzyw
   poliolefinowych, pochodzenie i zalety biotworzyw
•  Przetwórstwo
•  Badania, laboratorium, pomiary
•  Certyfikacja, zagadnienia prawne
•  Produkty, przykłady zastosowań
•  Gospodarka odpadami
•  Ekologia/organizacje/literatura

Uczestnicy otrzymują:
•  Materiały szkoleniowe
•  Rabat na zakup norm – 20%
•  Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia

Termin:
•  25.06.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00-16.00)

Cena szkolenia/osobę: 490,00 zł netto; 602,70 zł brutto

W cenę wliczone są: poczęstunek w trakcie przerw, obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.