Jak rozgryźć bioplastiki? Produkcja, przetwórstwo i sprzedaż „plastiku naturalnego"


Uczestnicy szkolenia
fot. Adobe Stock


Wykładowca: Wojciech Pawlikowski

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników branży tworzyw sztucznych, jednostek certyfikujących i laboratoriów, samorządów, jak również dla szkół.

Omawia tematykę biodegradacji, przetwórstwa materiałów biodegradowalnych, polską i europejską legislację w zakresie produktów biodegradowalnych, proces certyfikacji produktów biodegradowalnych i znaki certyfikujące (zakres obowiązywania, walidacja, koszty).

Zagadnienia:
•  Pojęcia podstawowe – rodzaje tworzyw, surowce bio, pochodzenie tworzyw
   poliolefinowych, pochodzenie i zalety biotworzyw
•  Przetwórstwo
•  Badania, laboratorium, pomiary
•  Certyfikacja, zagadnienia prawne
•  Produkty, przykłady zastosowań
•  Gospodarka odpadami
•  Ekologia/organizacje/literatura

Uczestnicy otrzymują:
•  Materiały szkoleniowe
•  Rabat na zakup norm – 20%
•  Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00-16.00)