Temat szkolenia:
Audit w laboratorium badawczym
 
Wykładowca: Justyna Kosieradzka
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z wytycznymi dotyczącymi auditowania systemów zarządzania według normy PN-EN ISO 19011:2012 oraz z auditem jako narzędziem systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zagadnienia:

1. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania według normy PN-EN ISO 19011:2012.
   1.1. Podstawowe pojęcia i zasady auditowania.
   1.2. Ustalanie, monitorowanie i doskonalenie programu auditów.
   1.3. Przeprowadzanie auditu.
   1.4. Kompetencje i ocena auditorów.
   1.5. Zajęcia praktyczne.
2. Audit jako narzędzie systemu zarządzania w laboratorium badawczym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
   2.1. Obszary auditowania.
   2.2. Planowanie auditów w laboratorium.
   2.3. Procedura przeprowadzania auditu.
   2.4. Przedstawianie wyników auditu.
   2.5. Zarządzanie wynikami auditów.
3. Zajęcia praktyczne. 
4. Egzamin.

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy szkoleń:
20 - 21 czerwca 2017 r.
   
Czas trwania szkolenia:  2 dni (9:00 - 16:00)
 
Cena szkolenia: 
Cena promocyjna do końca II kwartału 2017 r. 690,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: 22 55 67 766
szkolenia@pkn.pl

 

Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać faksem na numer: 22 55 67 787 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.