Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Szkolenie 2-dniowe

 
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
Fot. Fotolia

Wykładowca:
Marek Blim
 
Cele szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 z aktualizacją wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu oraz zapoznanie uczestników z procesem prowadzenia audytów wewnętrznych. Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
 
Zagadnienia: 
Interpretacja wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 z aktualizacją wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Klasyfikowanie informacji.
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
Zabezpieczenia z załącznika A.
Audytowanie SZBI – wytyczne, wymagania dla audytorów wg PN-EN ISO 19011:2012.
 
Uczestnicy otrzymają: 
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 
Terminy szkoleń:
II półrocze 2019 r.
 
Czas trwania szkolenia:  2 dni (9:00 - 15:30)

Cena szkolenia/osobę: 790,00 zł netto; 971,70 zł brutto
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.