Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

System zarządzania bezpieczeństwem informacji
Fot. Adobe Stock/ © Tierney

Wykładowca: Marek Blim
 
Cele szkolenia: 

Zapoznanie uczestników z zasadami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu oraz zapoznanie uczestników z procesem prowadzenia audytów wewnętrznych. Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zagadnienia:

• Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
• Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
• Klasyfikowanie informacji.
• Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
• Zabezpieczenia z załącznika A.
• Audytowanie SZBI – wytyczne, wymagania dla audytorów wg PN-EN ISO 19011:2018-08.

 
Uczestnicy otrzymają: 
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
rabat na zakup norm – 20%;
certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 
Czas trwania szkolenia:  2 dni (9:00 - 15:30)