PomocAuditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015-10
 
Uczestnicy szkolenia
Fot. Fotolia
 
 

CEL: Zapoznanie uczestników z zasadami Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10 - omówienie i interpretacja wymagań, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu. Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w procesie prowadzenia auditów wewnętrznych oraz uzyskanie uprawnień auditora wewnętrznego SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015-10. Składa się z wykładów, warsztatów, ćwiczeń indywidualnych i quizów oraz otwartych dyskusji.
Szkolenie skierowane jest dla osób chcących zdobyć kompetencje auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, auditorów wewnętrznych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz osób w przedsiębiorstwie zaangażowanych w utrzymanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zagadnienia:
•    Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
•    Definicje i zastosowanie kluczowych pojęć: podejście procesowe, cykl PDCA, koncepcja analizy ryzyka.
•    Techniki auditu.
•    Komunikacja w procesie auditu.
•    Auditowanie SZJ – wytyczne, wymagania dla auditorów wg PN-EN ISO 19011:2018-08.
•    Korzyści z przeprowadzania auditów w firmie.

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
• rabat na zakup norm – 20%;
• Certyfikat/zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Terminy: 11-12.03; 13-14.05.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (9:00 - 16:00)

Cena szkolenia: 790,00 zł netto + 23% VAT/ osobę

W cenę wliczone są: poczęstunek w trakcie przerw, obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.