Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych – Analiza ryzyka i zagrożeń


Fot. Fotolia


Dla kogo:  Szkolenie skierowane do osób, które chcą pełnić lub pełnią obowiązki Inspektorów Ochrony Danych

Zagadnienia:
•    Wprowadzenie w zmiany w przepisach, w tym nową ustawę odo
•    Obowiązki Inspektorów Ochrony Danych
•    Zasady przetwarzania i legalność przetwarzania danych
•    Rejestry czynności przetwarzania
•    Analiza ryzyka i zagrożeń
•    Ocena skutków przetwarzania
•    Postępowania przy naruszeniach i prowadzenie rejestru naruszeń
•    Zgłaszanie naruszeń od organu nadzorczego
•    Powiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu

Uczestnicy otrzymają:
•    materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
•    rabat na zakup norm – 20%
•    zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy: 15.01; 05.02; 12.03; 14.05.2019 r.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 – 15:30)

Cena szkolenia: 550,00 zł netto + 23% VAT/osobę

W cenę wliczone są: poczęstunek w trakcie przerw, obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.