Doskonalenie zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań normy PN-ISO 45001:2018-06

 

kaski bhp

                                                  fot. Adobe Stock

 

Wykładowca: Andrzej Kowalkow

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest interpretacja i praktyczne przykłady spełnienia wymagań normy PN-ISO 45001:2018-06, pozwalające jego uczestnikom na samodzielne opracowanie i wdrożenie wyżej wymienionych wymagań w macierzystych organizacjach.

Zagadnienia 
Zakres szkolenia obejmuje interpretację normy PN-ISO 45001:2018-06, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowości, między innymi:

 • proces BHP – wymagania i dokumentowanie;
 • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami;
 • określenie zainteresowanych stron wewn. / otoczenie bliskie - zewn. / otoczenie dalekie;
 • określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających;
 • role w organizacji;
 • planowanie sterowania operacyjnego;
 • outsourcing, zakupy, wykonawców;
 • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny;
 • weryfikacja udokumentowanych informacji;
 • wytyczne prowadzenie auditów;
 • proces ciągłego doskonalenia.

Uczestnicy otrzymają:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)