Temat szkolenia:
Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm

 
Wykładowcy: Tomasz Kisielewicz
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z problematyką i aktualnymi rozwiązaniami w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności w oparciu o dostępne praktyki międzynarodowe i krajowe. Przybliżenie trendów i rozwiązań normalizacyjnych zebranych w ramach Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej 1 (KGZ 1) ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności – PKN na podstawie dokumentacji CEN-CLC SSCC-CG, ISO/TC 268, IEC/SEG 1.

Zagadnienia:
Przegląd norm w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności.
Działalność ISO/TC 268 (Sustainable development in communities).
Działalność IEC/SEG 1 (Systems Evaluation Group – Smart Cities).
Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźniki usług miejskich i jakości życia w oparciu o PN-ISO 37120:2015-03.
Wybrane rozwiązania w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności.
 
Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy szkoleń:
I kwartał 2018 r.
   
Czas trwania szkolenia:  2 dni (9:00 - 16:00)
 
Cena szkolenia: 
690,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
  Cena promocyjna do końca I kwartału 2018 r.
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: 22 55 67 766
szkolenia@pkn.pl

 

Przyjmowanie zgłoszeń:


Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.