Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm

Inteligentne miasta
fot. Adobe Stock

Wykładowcy: Tomasz Kisielewicz
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z problematyką i aktualnymi rozwiązaniami w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności w oparciu o dostępne praktyki międzynarodowe i krajowe. Przybliżenie trendów i rozwiązań normalizacyjnych zebranych w ramach Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej 1 (KGZ 1) ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności – PKN na podstawie dokumentacji CEN-CLC SSCC-CG, ISO/TC 268, IEC/SEG 1.

Zagadnienia:
Przegląd norm w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności.
Działalność ISO/TC 268 (Sustainable development in communities).
Działalność IEC/SEG 1 (Systems Evaluation Group – Smart Cities).
Zrównoważony rozwój społeczny: wskaźniki usług miejskich i jakości życia w oparciu o PN-ISO 37120:2015-03.
Wybrane rozwiązania w obszarze Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności.
 
Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
  
Czas trwania szkolenia:  2 dni (9:00 - 16:00)