Szkolenie on-line ISO/IEC 27001:2022-10 Audytor wewnętrzny SZBI - wykład, ćwiczenia, warsztaty

Uczestnicy szkolenia

Fot. Adobe Stock/ © gstockstudio

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2022:10.

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji
 • Norma ISO/IEC 27001:2022:10 – omówienie wymagań
 • Wprowadzenie do audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
 • Metodyka audytu wewnętrznego według normy ISO/IEC 27001:2022:10 oraz PN-EN ISO 19011:2018-08
 • Planowanie audytów wewnętrznych SZBI
 • Prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych SZBI
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Egzamin

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • certyfikat audytora wewnętrznego SZBI (ważny 3 lata), przesłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (8.30 – 15.30)