Jakość życia w mieście według normy PN-ISO 37120:2015-03

nowoczesne budownictwo
Fot. Fotolia

Wykładowca: Adam Kruczek
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznym podejściem do certyfikacji w zakresie normy PN-ISO 37120:2015-03. Omówienie źródeł danych do wskaźników normy na podstawie doświadczenia z przygotowania miasta do procesu certyfikacji. 

Zagadnienia:
PN-ISO 37120:2015-03 - budowa normy, omówienie wskaźników 
Gdzie szukać źródeł danych do wskaźników
Zasady certyfikacji 
Sposób obliczania i dokumentowania wartości wskaźników – omówienie źródeł do każdego z nich
 
Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 16:00)