RODO - Ochrona danych osobowych od podstaw
 
RODO - Ochrona danych osobowych od podstaw
Fot. Adobe Stock
 
 
Cele szkolenia:

Szkolenie wprowadza w tematykę ochrony danych osobowych oraz przepisów krajowych i unijnych (w tym do zmian wynikających z RODO). Uczestnicy po szkoleniu powinni potrafić stworzyć i aktualizować dokumentację bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania system informatycznym), przeprowadzać sprawdzenia, przygotowywać sprawozdania, realizować obowiązki informacyjne wobec podmiotów danych, prowadzić rejestry przetwarzania danych, przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń, a także monitorować incydenty bezpieczeństwa.

Zagadnienia:
Przepisy prawa - omówienie
Wprowadzenie do podstawowych zagadnień
Określanie podstawy legalności przetwarzania danych (ćwiczenia)
Realizowanie obowiązków informacyjnych wobec podmiotów danych (ćwiczenia)
Identyfikowanie zbiorów danych oraz prowadzenie rejestru (ćwiczenia)
Analiza ryzyka i zagrożeń (ćwiczenia)
Zasady opracowywania dokumentacji bezpieczeństwa:
- Polityki bezpieczeństwa
- Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
Zarządzanie incydentami
Planowanie i przeprowadzanie sprawdzeń ze zgodności przetwarzania danych z przepisami
Przygotowywanie sprawozdania ze sprawdzenia i planu sprawdzeń (ćwiczenia)
 
Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
  

Termin: 5.09.2018 r.
 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 15:30)
 
Cena szkolenia: 
Cena 520,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.