Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ


Fot. Fotolia


Cel szkolenia:

W maju 2018 r. wszystkie firmy/instytucje/organizacje, w których są przetwarzane dane osobowe będą musiały wprowadzić zmiany związane z obowiązywaniem nowego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową problematyką przetwarzania danych osobowych w szkole, w szczególności związanych z działalnością promocyjną, konkursami, turniejami, prowadzeniem serwisów internetowych szkoły i rekrutacją. Wszystkie zagadnienia będą poparte przykładami i praktycznymi ćwiczeniami. Szkolenie ma także na celu przygotowanie do zmian wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zagadnienia:

  • Wprowadzenie do podstawowych zagadnień
  • UODO kontra RODO – co się zmienia?
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych
  • Kiedy  niezbędna jest zgoda na wykorzystanie wizerunku przez szkołę?
  • Zasady organizacji konkursów i udziału
  • Powierzanie i udostępnianie danych
  • Udostępnianie wizerunku uczniów
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg RODO
Uczestnicy otrzymają:

Termin: 10.05.2018 r.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 – 15:30)

Cena szkolenia: 320,00 zł netto + 23% VAT/osobę

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 

 

Przyjmowanie zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl

 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.