Temat szkolenia:
Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością w praktyce
 
Wykładowca: Sławomir Wilczyński
 
Cel szkolenia:

Praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wprowadzenia zmian w istniejącym SZJ lub wdrożenia nowego SZJ na podstawie znowelizowanej normy ISO 9001:2015. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę i przygotowanie w zakresie normy ISO 9001 w zakresie co najmniej przedstawionym w szkoleniu e-learningowym PKN: „Od normy ISO 9001 do Systemu Zarządzania Jakością".

Zagadnienia:

• Uporządkowanie wiedzy o nowej normie ISO 9001:2015 oraz zmienionym przez nią podejściu do systemu zarzadzania jakością.
• Praktyczne przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania przy dostosowaniu istniejącego SZJ do wymagań nowej normy i/lub przy wdrażaniu SZJ wg wymagań normy ISO 9001:2015.
• Warsztaty praktyczne z interpretacji znowelizowanej normy ISO 9001.
• Dyskusja nt. wybranych pytań i wątpliwości zgłoszonych przez uczestników szkolenia w terminie do 2 tygodni przed szkoleniem.

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy szkoleń:
06 kwietnia 2017 r.
 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 16:00)
 
Cena szkolenia: 
Cena 390,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
Cena 290,00 zł netto + 23 % VAT / osobę dla osób, które zakupiły też szkolenie e-learningowe o tym samym tytule
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: 22 55 67 766
szkolenia@pkn.pl

 

Przyjmowanie zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać faksem na numer: 22 55 67 787 lub mailem: szkolenia@pkn.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.