Wymagania dotyczące zasobów – personel laboratoryjny w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowych dokumentów EUROLAB

Personel laboratorium

fot. Adobe Stock

Wykładowca: Piotr Pasławski

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w porównaniu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wpływ zmian w normie na sposób zarządzania personelem laboratoryjnym.                
                                                           
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za zarządzanie personelem w laboratorium, auditorów wewnętrznych, którzy będą oceniać kompetencje techniczne personelu oraz kierownictwa poszczególnych komórek laboratoryjnych.


Zagadnienia:
•    Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie zarządzania personelem
•    Dokumentowanie systemu kwalifikacji i szkoleń personelu wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Omówienie dokumentowania wymagań kompetencyjnych personelu
•    Omówienie wymagań szkoleniowych i dokumentowania szkoleń                                                               
•    Upoważnianie personelu do wykonywania badań
•    Upoważnianie personelu kierowniczego do autoryzacji wyników                                                       
•    Monitorowanie kompetencji personelu


Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:30 - 15:30)


Uczestnicy otrzymają:
•    materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
•    rabat na zakup norm – 20%
•    zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia