Podejście procesowe w normach ISO na przykładzie ISO 9001:2015

Podejście procesowe w normach ISO na przykładzie ISO 9001:2015
Fot. Adobe Stock

 

Wykładowca: Małgorzata Czapka

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w ramach funkcjonowania systemów zarządzania opartych na wymaganiach norm serii ISO. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. jak identyfikować procesy w organizacji, jak je mapować i opisywać, co to jest czynność, zdarzenie i działanie w procesie, jak optymalizować procesy oraz dlaczego w nowej normie ISO 9001 nie ma wymogu posiadania ani jednej procedury czy też  pełnomocnika. 
Szkolenie składa się z wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz dyskusji.
Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pełnomocników ds. systemów zarządzania, specjalistów ds. systemów zarządzania, specjalistów ds. zarządzania procesami, właścicieli procesów oraz konsultantów i audytorów systemów.

Zagadnienia:

  • Cechy składowe procesów
  • Architektura procesów
  • Identyfikacja procesów
  • Korelacje pomiędzy procesami
  • Mapowanie procesów
  • Modelowanie procesów
  • Pomiar procesów
  • Optymalizacja procesów
  • Klient wewnętrzny
  • Zarządzanie zmianą

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.


Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00-15.30)