Podejście procesowe w normach ISO na przykładzie ISO 9001:2015

Podejście procesowe w normach ISO na przykładzie ISO 9001:2015
Fot. Adobe Stock

 

Wykładowca: Małgorzata Czapka

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności interdyscyplinarnego rozumienia i stosowania podejścia procesowego w ramach funkcjonowania systemów zarządzania opartych na wymaganiach norm serii ISO. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. jak identyfikować procesy w organizacji, jak je mapować i opisywać, co to jest czynność, zdarzenie i działanie w procesie, jak optymalizować procesy oraz dlaczego w nowej normie ISO 9001 nie ma wymogu posiadania ani jednej procedury czy też  pełnomocnika. 
Szkolenie składa się z wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz dyskusji.
Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pełnomocników ds. systemów zarządzania, specjalistów ds. systemów zarządzania, specjalistów ds. zarządzania procesami, właścicieli procesów oraz konsultantów i audytorów systemów.

Zagadnienia:

  • Cechy składowe procesów
  • Architektura procesów
  • Identyfikacja procesów
  • Korelacje pomiędzy procesami
  • Mapowanie procesów
  • Modelowanie procesów
  • Pomiar procesów
  • Optymalizacja procesów
  • Klient wewnętrzny
  • Zarządzanie zmianą

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

 

Terminy szkoleń: 17.06.2019 r.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00-15.30)

Cena szkolenia/osobę: 490,00 zł netto; 602,70 zł brutto

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.