Wymagania dotyczące procesu – potwierdzenie ważności wyników w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowych dokumentów EUROLAB

Pracownicy laboratorium
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Piotr Pasławski

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w porównaniu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wpływ zmian w normie na sposób potwierdzania ważności wyników.                                                                                
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiadających za potwierdzanie ważności wyników w laboratorium, auditorów wewnętrznych, którzy będą oceniać kompetencje personelu w zakresie potwierdzania ważności wyników oraz personelu wykonującego badania, który na bieżąco musi potwierdzać ważność uzyskanych wyników.


Zagadnienia:
•   Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników
•   Dokumentowanie systemu potwierdzania ważności wyników wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•   Omówienie procedury monitorowania ważności wyników
•   Omówienie metod monitorowania ważności wyników                                                                     
•   Kryteria akceptacji wyników
•   Audit wewnętrzny systemu kontroli i monitorowania potwierdzania ważności wyników
•   Rola porównań wewnątrzlaboratoryjnych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:30 - 15:30)

Uczestnicy otrzymają:
•   materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
•   rabat na zakup norm – 20%
•   zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia