Jakość życia w mieście według normy
PN-ISO 37120:2015-03

nowoczesne budownictwo
Fot. Fotolia

Wykładowca: Adam Kruczek
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznym podejściem do certyfikacji w zakresie normy PN-ISO 37120:2015-03. Omówienie źródeł danych do wskaźników normy na podstawie doświadczenia z przygotowania miasta do procesu certyfikacji. 

Zagadnienia:
PN-ISO 37120:2015-03 - budowa normy, omówienie wskaźników 
Gdzie szukać źródeł danych do wskaźników
Zasady certyfikacji 
Sposób obliczania i dokumentowania wartości wskaźników – omówienie źródeł do każdego z nich
 
Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy szkoleń:

• 22.03.2018 r.
• 12.06.2018 r.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 16:00)
 
Cena szkolenia: 390,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.
 
Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 

 

Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, który należy przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.