Praktyczne wykorzystanie norm z rodziny PN-ISO/IEC 29xxx w realizacji wymogów RODO

Obrazek do szkolenia - RODO
Fot. Adobe Stock


Wykładowcy:  T omasz Kowalczyk, Wanda Nowak

Cele szkolenia:

Szkolenie prezentuje normy PN-ISO/IEC 29000, PN-ISO/IEC 29134 oraz PN-ISO/IEC 29151, dające znormalizowane wytyczne stosowania norm z rodziny PN-ISO/IEC 27xxx w szczególnym obszarze bezpieczeństwa informacji, jakim jest ochrona danych osobowych.

Normy te wypełniają lukę związaną z realizacją zapisów art. 32 RODO, dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych wraz z zarządzaniem ryzykiem oraz art. 35 RODO czyli oceny skutków dla ochrony danych/prywatności.

Szkolenie adresowane jest do Administratorów Danych Osobowych, kierownictwa odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, Inspektorów Ochrony Danych (IOD), kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych oraz innych osób związanych praktycznie z  ochroną danych osobowych, jak również Inspektorów Bezpieczeństwa Informacji lub osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

Zagadnienia:

  • główne cele i zakres norm
  • praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach – wykorzystanie norm z rodziny PN-ISO/IEC 29000
  • praktyczne wykorzystanie norm PN-ISO/IEC 29134, 29151 do zarządzania systemem ochrony danych osobowych
  • wykorzystanie modelu procesowego przy analizie ryzyka
  • ocena skutków dla prywatności – wytyczne, etapy procesu i mapa ryzyka
Uczestnicy otrzymają:


Czas trwania szkolenia:  1 dzień (8:30 15:30)