Norma ISO 9001:2015 - przegląd najważniejszych zmian
 
Uczestnicy szkolenia
Fot. Fotolia
 
 
Cel szkolenia:
Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami znowelizowanej normy ISO 9001:2015, jej podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami. Szkolenie umożliwia stopniowe przygotowanie do wdrożenia ISO 9001:2015 w swojej organizacji, łączy umiejętności teoretyczne i praktyczne. Pozwala także zrozumieć miejsce i rolę najwyższego kierownictwa i kadry kierowniczej w zapewnieniu skutecznego zarządzania jakością, w tym w wykazywaniu zaangażowania w spełnianie oczekiwań i wymagań klientów. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością oraz innych osób w przedsiębiorstwie zaangażowanych w planowanie, wdrożenie, utrzymywanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na normie ISO 9001:2015.
 
Zagadnienia:

• Przyczyny nowelizacji normy ISO 9001
• Omówienie struktury normy ISO 9001:2015 oraz zmian w terminologii
• Definicje kluczowych pojęć
• Omówienie i interpretacja cyklu PDCA oraz podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem
• Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
• Porównanie normy ISO 9001:2008 z ISO 9001:2015
• Warsztaty

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Terminy szkoleń:

19 czerwca

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 16:00)
 
Cena szkolenia: 390,00 zł netto + 23 % VAT / osobę
 
W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.