Szkolenie bezpłatne dla ekspertów WG

Bezpłatny dostęp do Szkolenie dla ekspertów WG przysługuje wszystkim ekspertom WG niezależnie od daty zgłoszenia jednak nie dłużej niż do końca maja 2019.

Nowi eksperci zgłaszani od dnia 01-01-2019r. są zobowiązani do odbycia szkolenia i przesłania certyfikatu ukończenia do WKO w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia. 

Aby korzystać ze szkolenia e-learaning należy utworzyć konto w portalu wiedza.pkn.pl (https://wiedza.pkn.pl/web/guest/rejestracja).

Prosimy o przesłanie informacji o utworzeniu konta na adres wiedza@pkn.pl lub przez formularz kontaktowy: https://pkn.pl/o-pkn/kontakt

Po otrzymaniu informacji administratorzy portalu udostępnią szkolenie i powiadomią o tym fakcie przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail.

Szkolenie będzie dostępne w portalu WIEDZA w zakładce: Szkolenia > Moje szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu zostanie automatycznie wygenerowany certyfikat ukończenia szkolenia.