Szkolenie on-line Rola systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji

Pracownicy biura
Fot. Adobe Stock/ © Gorodenkoff

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Wzrost świadomości oraz nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat tego, czym jest ciągłość działania, jakie ma znaczenie dla działania organizacji, oraz tego, jak wdrożyć system zarządzania ciągłością działania zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04.

Zagadnienia

  • Wprowadzenie do ciągłości działania
  • Obszary i zagadnienia związane z ciągłością działania
  • Norma PN-EN ISO 22301:2020-04 – omówienie
  • Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
  • Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
  • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
  • rabat na zakup norm – 20%;
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)