Szkolenie informacyjne z normy ISO/IEC 27001 – wymiana doświadczeń

Szkolenie informacyjne z normy ISO/IEC 27001 – wymiana doświadczeń
Fot. Fotolia

Wykładowca: Marek Blim

Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji.

Cel szkolenia: Uzupełnienie wiedzy w zakresie normy ISO/IEC 27001:2013.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Zmiany i uzupełnienia w normie ISO/IEC 27001:2013 wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
 2. Aktywa i zasoby informacyjne – ich identyfikacja i ochrona w firmie
 3. Uprawnienia dodatkowe audytora ISO/IEC 27001
  3.1. Nadzór oraz kontrola projektów i systemów IT – rozporządzenie MSWiA
  3.2. Nadzór nad systemami publicznymi w ramach KRI (administracja rządowa
         i samorządowa)
  3.3. Udział w nadzorze nad realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji (Ministerstwo
         Sprawiedliwości)
  3.4. Udział w certyfikacji systemów ochrony danych osobowych (RODO <-> GDPR)
 4. Rola audytora ISO/IEC 27001 w zarządzaniu bezpieczeństwem ogólnym firmy/organizacji

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 

Terminy: 25.10. 2018 r.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9:00 – 15:30)

Cena szkolenia: 390,00 zł netto + 23% VAT/osobę

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.