Szkolenie on-line Podstawy bezpieczeństwa IT dla IOD

Pracownicy omawiają proces pracy z wykorzystaniem danych na komputerze
Fot. Adobe Stock/ © Gorodenkoff

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Wprowadzenie dla inspektorów ochrony danych w podstawowe zagadnienia IT dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Uczestnik pozna podstawowe pojęcia i będzie umiał posługiwać się nimi. Będzie umiał dokonać oceny, w podstawowym zakresie, zabezpieczeń informatycznych u administratora.
Zadaniem IOD jest doradzanie administratorowi i jego pracownikom w zakresie podstawowych i niezbędnych zabezpieczeń danych przetwarzanych w systemach IT. Inspektor powinien także potrafić ocenić skuteczność i zakres stosowania podstawowych procedur IT w celu ochrony danych.

Zagadnienia

  • Podstawowe pojęcia: adres IP, SSL, SSH, VPN, backup, plan ciągłości działania, macierz, sieć, podsieć, logi sieciowe, logi aplikacji, analiza logów, firewall, router, porty, złośliwe oprogramowanie, WiFi, HotSpot, uwierzytelnienie, login, hasło, FTP
  • Podstawowe informacje o budowie sieci w firmie oraz sposobach jej zabezpieczania
  • Sposób rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania w ramach sieci lub przez stronę WWW
  • Firewall fizyczny a firewall systemowy
  • Czemu służą SSL, SSH oraz VPN
  • Udział IOD w audycie bezpieczeństwa informatycznego

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
  • rabat na zakup norm – 20%
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika

Czas trwania szkolenia: 3 godziny

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.