Szkolenie on-line Powierzenie, współadministrowanie, udostępnienie zgodnie z RODO - jakie warunki należy spełnić, jak uniknąć pułapek

Rozmowa nt. umowy
Adobe Stock/ © Alex from the Rock

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Uczestnicy nauczą się rozróżniać pojęcie współadministrowania, udostępniania oraz powierzenia, a także zasad prawidłowego realizowania każdej z tych czynności. Zostaną omówione elementy powierzenia, uzgodnień w zakresie współadministrowania, ale także rozpatrywania wniosków o udostępnienie.

Zagadnienia 

 • Pojęcie powierzenia, udostępnienia i współadministrowania - jak je rozróżnić
 • Czy podmiot przetwarzający może być także administratorem powierzonych danych?
 • Elementy umowy powierzenia
 • Zawierania powierzenia w formie elektronicznej
 • Dalsze powierzenie danych
 • Wystarczające gwarancje ochrony ze strony podmiotu przetwarzającego
 • Realizowanie praw osób, w przypadku przekazania żądania do podmiotu przetwrzającego
 • Postępowanie w przypadku naruszenia RODO przez podmiot przetwarzający
 • Powierzenie a obowiązki informacyjne
 • Warunki konieczne współadministrowania
 • Wzajemne uzgodnienia pomiędzy współadministratorami
 • Realizowanie praw osób przez współadministratorów
 • Realizowanie obowiązków informacyjnych przez współadministratorów
 • Postępowanie przy naruszeniu
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą, a współadministrowanie
 • Zasady udostępniania danych
 • Rozpatrywanie wniosku o udostępnienie
 • Podstawy prawne udostępnienia
 • Case study - przykłady udostępnień danych
 • Interes faktyczny wnioskodawcy, a jego uprawnienie do uzyskania danych
 • Udostępnianie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
 • Odpowiedzialność administratora za udostępnione dane

Czas trwania: 9.00 – 13.00

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika