Właściwa ocena ryzyka naruszenia dla ochrony danych i procedury postępowania

Domino
   fot. Adobe Stock

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia powinni poznać przydatne i praktyczne narzędzia do przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia dla ochrony danych osobowych, a także potrafić wykorzystać je w codziennej pracy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania przy stwierdzeniu naruszenia dla ochrony danych.

Zagadnienia  

  • ocena ryzyka naruszenia;
  • procedury postępowania przy naruszeniu;
  • zgłoszenie do Prezesa UODO;
  • zawiadomienie osób;
  • postępowanie wyjaśniające.


Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
  • rabat na zakup norm – 20%;
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.


Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00 – 15.30)