Szkolenie on-line Właściwa ocena ryzyka naruszenia dla ochrony danych i procedury postępowania

Domino
Fot. Adobe Stock/ © Gajus

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia powinni poznać przydatne i praktyczne narzędzia do przeprowadzania oceny ryzyka naruszenia dla ochrony danych osobowych, a także potrafić wykorzystać je w codziennej pracy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania przy stwierdzeniu naruszenia dla ochrony danych.

Zagadnienia

 • Identyfikacja ryzyk dla ochrony danych
 • Procedury wykrywania naruszeń
 • Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia
 • Minimalizowanie skutków naruszenia
 • Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego
  • Ustalanie przyczyny
  • Określanie czasu zaistnienia naruszenia
  • Badanie czy naruszenie jeszcze trwa
  • Ustalanie kategorii osób oraz rodzaju danych, których dotyczy naruszenie
  • Szacowanie liczby osób, których dotyczy naruszenie
  • Identyfikowanie możliwych negatywnych skutków naruszenia
 • Szacowanie ryzyka naruszenia
 • Sprawozdanie z naruszenia do celów dowodowych
 • Kiedy zgłoszenie naruszenia jest niezbędne
 • Omówienie kary dla spółki Warta SA za niezgłoszenie
 • Ocena konieczności zawiadomienia osób, których dotyczy naruszenie
 • Procedura zawiadamiania
 • Wpływ działań administratora na możliwą kontrolę lub karę nałożoną przez UODO

Czas trwania: 9.00 – 11.00

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.