WIDOK ZAWARTOŚCI STRON

Szkolenie on-line Zapewnienie dostępności podmiotów publicznych zgodnie z ustawą o dostępności

Kobieta pracująca przy lapopie oraz ikonki dostępności
Fot. Adobe Stock/ © dragonstock

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Umiejętność rozpoznawania tych potrzeb, a także planowania i dobierania rozwiązań służących polepszeniu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej. Uczestnik pozna praktyczne rozwiązania problemów związanych z zapewnieniem dostępności, a także jej raportowania.

Szkolenie przygotowuje także do realizowania funkcji koordynatora dostępności, w tym zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewniania dostępności oraz praktycznym podejściem do zagadnienia.

Zagadnienia:

 1. Kwalifikacje koordynatora dostępności
 2. Obowiązki koordynatora dostępności
 3. Podmioty zobowiązane do wyznaczenia koordynatora
 4. Osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Identyfikacja szczególnych potrzeb
 • Określanie grup osób o szczególnych potrzebach
 • Różnice w potrzebach pracowników oraz klientów podmiotów publicznych
 1. Uniwersalne projektowanie
 2. Plany działania na rzecz poprawienia zapewnienia dostępności
 3. Dostępność architektoniczna
 • Minimalne wymagania
 • Ciągi komunikacyjne
 • Wejścia i przejścia
 • Schody i winy
 • Toalety
 • Bezpieczne pomieszczenia
 • Rozwiązania ułatwiające przemieszczanie się
 • Zapewnianie dostępności w budynkach zabytkowych
 • Złe praktyki i błędy
 1. Dostępność cyfrowa
 • Minimalne wymagania
 • Alternatywne formy opisu
 • Publikowanie dokumentów cyfrowych
 • Wymagania wobec układu serwisu
 • Kontrasty
 • Czcionki
 • Umożliwianie zamiany tekstu na dźwięk
 • Napisy w filmach
 • Dostępność cyfrowa streamingów
 • Nawigacja
 • Złe praktyki i błędy
 1. Dostępność komunikacyjno-informacyjna
 • Minimalne wymagania
 • Dostosowanie komunikacji do odbiorcy
 • Alternatywne formy komunikacji
 • Pętle informacyjne
 • Tłumacze języka migowego
 • Język Braille
 • Właściwe i kompleksowe przemyślenie formy komunikacji
 • Wymagania wobec formy komunikacji
 • Złe praktyki  błędy
 1. Wyważenie kosztów i możliwości instytucji w odniesieniu do wymagań przepisów
 2. Kontrola dostępności w jednostce
 3. Kary za brak dostępności
 4. Sprawozdania z dostępności
 5. Deklaracja dostępności
 6. Skargi na dostępność
 7. Kary finansowe

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9.00-14.00)