V Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja"

Rysunek podium z tytułem konkursu
 

Temat V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja"  brzmi:

Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów

Każdy z nas chce żyć wygodnie i bezpiecznie. Zdarza się jednak, że zakupiony toster podczas opiekania grzanek staje w płomieniach, tarcza zamontowana w maszynie do obróbki drewna zostaje oderwana podczas używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, a z pozoru dobrze zamontowany zbiornik z gazem jest przyczyną wybuchu. Czy tego oczekiwaliśmy nabywając lub instalując określony produkt?

Zgodnie z definicją ustawową, produkt bezpieczny rozumiany jest jako „produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza  znikome  zagrożenie,  dające  się  pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego".

Odpowiedzialność za wytworzenie produktu bezpiecznego spoczywa na producencie, który ma zapewnić zgodność z wymaganiami. Nabywca z kolei chce mieć pewność, że producent zrealizował te wymagania. Organy państwa w trosce o obywateli określają wymagania prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów, m. in. przez podanie krytycznych poziomów zagrożenia lub dopuszczalnych poziomów czynników szkodliwych. Pozostaje pytanie jakie rozwiązania techniczne zastosować, aby osiągnąć wymagany prawnie poziom bezpieczeństwa. Najpewniejszym sposobem zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa jest właśnie stosowanie odpowiednich norm technicznych, a deklarowanie zgodności produktu z normami staje się bardzo skutecznym narzędziem marketingowym. Nabywca wie, że produkt zgodny z normą będzie dla niego przyjazny. Od deskorolki, którą kupi, nie odpadną kółka w trakcie ostrego zjazdu, a nowy termos nie poparzy wrzątkiem.

Cele Konkursu:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm:
    dla producenta – w celu uzyskania pożądanego bezpieczeństwa wyrobów,
    dla konsumenta – w celu upewnienia się, że nabywany produkt spełnia jego oczekiwania co do bezpieczeństwa;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy (poniżej) najpóźniej do 8 stycznia 2017 r. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z  Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2016 r. na stronie internetowej PKN.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39  lub 22 556-76-89

Zalecana literatura

Aby lepiej przygotować się do Konkursu, warto zapoznać się z poniższymi stronami internetowymi:


Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) - w formacie .doc, .docx. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca w kategorii „komiks" - w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „video" (film nakręcony telefonem komórkowym) – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Prace należy nadsyłać do dnia 25 stycznia 2017 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl. W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/komiks/video/scenariusz).

W realizacji Konkursu wspierają nas:

Patroni honorowi

Logo MEN z orłem        Logo MR          Zółte Logo OHP           Biało niebieskie tło MKO          Niebiesko żółte logo Kuratorium Oświaty w Rzeszowie         

opieka metodyczna
 

Szaro - czerwone logo ORE           Logo (żółta książka) kcer           Czarne logo (kwadraty) Łódźkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego          Fioletowo czerowne logo OEiiZK

Partnerzy medialni


Czerwono - białe logo Perspektywy          Granatowo - czerwono - białe logo Nowe Horyzonty Edukacji          Niebieskie logo Interklasa.pl                logo EID

Zielone logo eudkacja.net          Logo Przeglądu Technicznego

wsparcie medialne
Logotyp stacji TYP Info

Plakat do pobrania

Szary plakat z tytułem konkursu oraz obrazkami