REGULAMIN WIEDZA (Zarządzanie Wiedzą Normalizacyjną i e-Learning)

I. Słowo wstępu

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies został opracowany i przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B, 00-050 Warszawa.

Pragniemy zapewnić swoim Użytkownikom

 • ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawie z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym;
 • uzyskanie informacji na temat wykorzystywania plików cookies wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w portalu WIEDZA, w tym przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów (w każdym czasie użytkownicy WIEDZA, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania).

II. Rejestracja (zakładanie konta)

Mając powyższe na uwadze wprowadzono system rejestracji i logowania. Po zarejestrowaniu się (lub zalogowaniu) użytkownik uzyskuje dostęp do wykupionych usług: e-learningu, czytelni norm on-line.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach WIEDZA, służą do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale jej brak znacznie ogranicza możliwości Użytkownika.

W formularzu rejestracyjnym należy podać: login, imię, nazwisko, hasło, adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

III. Cookies

Termin „plik cookie" używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub do potwierdzenia, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji Użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie Użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe PKN;
 • monitoring dostępności usług;
 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji Użytkownika;
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

WIEDZA korzysta też z usług podmiotów trzecich (np. Google Analytics), które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych Użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z WIEDZA;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • płatności internetowe.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez WIEDZA lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

IV. W jaki sposób skontaktować się z administratorem WIEDZA?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące portalu  WIEDZA  prosimy o kontakt z administratorami. Należy wejść w "Kontakt" przez menu na dole strony i wypełnić formularz kontaktowy.

V. Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest związany jego postanowieniami.
 2. PKN chroni dane osobowe klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub zażądania zaprzestania ich wykorzystywania przez WIEDZA.
 3. W prawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.