ISO 9001:2015 DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Metody postępowania
Poradnik Komitetu ISO/TC 176

W poradniku podano wskazówki dla małych przedsiębiorstw dotyczące opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Wskazówki odnoszą się do wszystkich wymagań ISO 9001 i są uzupełnione licznymi przykładami oraz studium przypadków. Poradnik uwzględnia zmiany wprowadzone do normy ISO po ostatniej nowelizacji w 2015 r.

Cena netto pliku 97,50 PLN

© 2015 Polski Komitet Normalizacyjny