SMART CITY

(2017-06-14)
Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

(2016-12-19)
W nowym, wydanym w roku 2016 numerze specjalnym (poprzednie wydanie 2012 r.) znalazły się artykuły związane tematycznie m.in.

ASFALTY

(2016-10-28)
W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

(2016-10-28)
W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

(2016-10-28)
Bezpieczeństwo dzieci to kolejny temat poruszany w ramach numerów specjalnych wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN ROLNICZYCH

(2016-10-28)
W numerze można przeczytać artykuły o bezpieczeństwie maszyn rolniczych w kontekście normalizacyjnym, w tym m.in. o roli norm w systemach badań sprawności technicznej maszyn rolniczych i o aktach prawnych odnoszących się do tej dziedziny oraz o ocenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych z punktu widzenia jednostki notyfikowanej.

JAKOŚĆ SPAWANIA

(2016-10-28)
Publikacja jest poświęcona jakości procesów spajania w kontekście Polskich Norm.

PLACE ZABAW. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. PARKOUR

(2016-10-28)
W numerze można przeczytać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowników placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparków itp., w szczególności o:

PALIWA PŁYNNE

(2016-10-28)
W numerze można przeczytać o stanie i perspektywach normalizacji paliw płynnych oraz o roli normalizacji w zapewnieniu jakości:

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(2016-10-28)
W numerze artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności w kontekście normy PN-ISO 26000 – w tym m.in.: o tym, jak wdrożyć w organizacji działania społecznie odpowiedzialne w takich kluczowych obszarach jak: poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska, etyczne postępowanie, budowanie świadomości konsumenckiej, relacje organizacji ze społecznościami lokalnymi, odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów. Publikacja jest skierowana do wszystkich organizacji...
Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2