JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

(2018-08-10)
(2018-07-20)
Potrzeba bezpieczeństwa żywnościowego jest większa niż kiedykolwiek. Żyjemy w globalnej gospodarce, większość z nas kupuje i spożywa żywność wyprodukowaną wiele tysięcy kilometrów od domu. Łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożony. Nietrudno zrozumieć, dlaczego wyzwanie związane z globalnym bezpieczeństwem żywności jest jednym z najważniejszych zagadnień, z którym mierzą się przedstawiciele wielu sektorów na całym świecie.

JAKOŚĆ POWIETRZA

(2018-01-19)
Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu. W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł.

SMART CITY

(2017-06-14)
Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

(2016-12-19)
W nowym, wydanym w roku 2016 numerze specjalnym (poprzednie wydanie 2012 r.) znalazły się artykuły związane tematycznie m.in.

ASFALTY

(2016-10-28)
W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

(2016-10-28)
W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

(2016-10-28)
Bezpieczeństwo dzieci to kolejny temat poruszany w ramach numerów specjalnych wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN ROLNICZYCH

(2016-10-28)
W numerze można przeczytać artykuły o bezpieczeństwie maszyn rolniczych w kontekście normalizacyjnym, w tym m.in. o roli norm w systemach badań sprawności technicznej maszyn rolniczych i o aktach prawnych odnoszących się do tej dziedziny oraz o ocenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych z punktu widzenia jednostki notyfikowanej.

JAKOŚĆ SPAWANIA

(2016-10-28)
Publikacja jest poświęcona jakości procesów spajania w kontekście Polskich Norm.

PLACE ZABAW. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. PARKOUR

(2016-10-28)
W numerze można przeczytać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowników placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparków itp., w szczególności o:
Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2