Wiadomości PKN. Normalizacja 4/2018

(2018-05-14)
O normalizacji w ochronie środowiska, a także o nagrodzie Emmy dla ISO, IEC i ITU.

Wiadomości PKN. Normalizacja 3/2018

(2018-04-26)
Obecnie organizacje coraz powszechniej uznają za niezbędne podejmowanie działań służących poprawie BHP. Aby były skuteczne, trzeba je prowadzić systematycznie i w sposób zorganizowany, czyli systemowy.

Wiadomości PKN. Normalizacja 2/2018

(2018-03-20)
Wszystkie działania podejmowane przez każdą organizację są obarczone ryzykiem. Ryzyka nie można wyeliminować, można jednak je zidentyfikować, zanalizować i ewaluować. Umiejętne zarządzanie ryzykiem ma zatem strategiczne znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem.

Wiadomości PKN. Normalizacja 1/2018

(2018-01-22)
Badania naukowe i innowacje mają decydujące znaczenie dla dobrobytu gospodarczego, niezbędne są zatem działania mające na celu ich optymalizację oraz upowszechnianie. A normalizacja jest pomostem je łączącym. Normy umożliwiają propagowanie wiedzy oraz interoperacyjność między nowymi wyrobami i usługami, a także tworzą platformę dla dalszej innowacyjności.

Wiadomości PKN. Normalizacja 12/2017

(2017-12-28)
Internet zmienił dużo w naszym codziennym życiu. Inaczej robimy zakupy, relaksujemy się czy uczymy. Z jednej strony wiele nam ułatwia i oszczędza czas. Doceniamy to szczególnie w okresie przedświątecznym, prawda?

Wiadomości PKN. Normalizacja 11/2017

(2017-11-28)
Wyroby włókiennicze, podobnie jak drewno, materiały drewnopochodne i tworzywa sztuczne, są powszechnie stosowane do wykańczania i wystroju wnętrz budynków. Są one materiałami łatwo zapalnymi, czasami wystarczy krótkie, 1-2 s oddziaływanie niskoenergetycznych źródeł zapłonu (paląca się zapałka, mały płomień palnika gazowego lub świecy), żeby wzniecić pożar.

Wiadomości PKN. Normalizacja 10/2017

(2017-10-16)
PKN zwykle wpisuje się swoimi działaniami w tematykę przewodnią przesłania ISO i IEC z okazji ŚDN. Tak stało się i obecnie. Popularyzowanie w społeczeństwie i wśród administracji tematyki „mądrych miast” rozpoczęliśmy już dawno, ale w tym roku te działania są intensywniejsze.

Wiadomości PKN. Normalizacja 9/2017

(2017-09-22)
Współpraca Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi - ISO i IEC - liczy już wiele lat. PKN był członkiem założycielem ISO w 1947 roku, a w IEC działa już od 1923 r.

Wiadomości PKN. Normalizacja 8/2017

(2017-08-21)
Szacuje się, że straty spowodowane katastrofami naturalnymi tylko w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 70 mld dolarów, o liczbie ofiar śmiertelnych nie wspominając. Huragany, lawiny błotne, trzęsienia ziemi, tsunami pozostawiają ogromne zniszczenia i straty w ludziach.

Wiadomości PKN. Normalizacja 7/2017

(2017-07-26)
Fakturowanie elektroniczne, zrównoważone zaopatrzenie, elektroniczne zamówienia publiczne to kwestie ważne dla wielu przedsiębiorstw. Fakturowanie elektroniczne ułatwia handel i rozliczenia, przyspiesza, usprawnia i polepsza proces przetwarzania i magazynowania danych, minimalizuje też jego koszty. Zgodnie z ustawą o VAT to przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić autentyczność, integralność oraz czytelność e-faktury w wybrany przez siebie sposób.
Wyświetlanie 1 - 10 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 3