Szkolenia tradycyjne

Jak rozgryźć bioplastiki. Jak rozgryźć bioplastiki? Produkcja, przetwórstwo i sprzedaż „plastiku naturalnego"
NOWOŚĆ!

Termin: 6.11. 2018 r.
Cena netto: 490,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Obrazek dot. danych osobowych Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych – Analiza ryzyka i zagrożeń

NOWOŚĆ!
Termin: 8.11.2018 r.
Cena netto: 550,00 zł

Sprawdź szczegóły >>

wymiana doświadczeń - ISO/IEC 27001 Szkolenie informacyjne z normy ISO/IEC 27001 – wymiana doświadczeń
Termin: 25.10. 2018 r.
Cena netto:
390,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Certyfikacja personelu na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17024 ze szczególnym  uwzględnieniem personelu badań nieniszczących wg PN-EN ISO 9712
NOWOŚĆ!

Termin: 14.11.2018 r.
Cena netto :  490,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Dyrketywy i normy zharmonizowane Dyrektywy i normy zharmonizowane w systemie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w Unii Europejskiej
NOWOŚĆ!

Termin:12.12.2018 r.
Cena netto: 490,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Jakość życia w mieście według normy PN-ISO 37120:2015-03
Termin: 23.11; 13.12.2018 r.
Cena netto: 390,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Uczestnicy szkolenia Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015-10
NOWOŚĆ!

Cena netto : 750,00 zł
Sprawdź szczegóły >>
Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych
Termin: 7.11.; 27.11.2018 r.
Cena netto: 390,00 zł
Sprawdź szczegóły >>

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Termin: 20-21.11; 4-5.12. 2018 r.
Cena netto: 750,00 zł
Sprawdź szczegóły >>

 

Inteligentne miasta. Wprowadzenie do efektywnego wykorzystania norm
Termin: III kwartał 2018 r.
Cena netto: 690,00 zł
Sprawdź szczegóły >>