Rola systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji

Pracownicy biura
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Wzrost świadomości oraz nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat tego, czym jest ciągłość działania, jakie ma znaczenie dla działania organizacji, oraz tego, jak wdrożyć system zarządzania ciągłością działania zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04.

Zagadnienia:

  • Wprowadzenie do ciągłości działania
  • Obszary i zagadnienia związane z ciągłością działania
  • Norma PN-EN ISO 22301:2020-04 – omówienie
  • Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
  • Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
  • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania

Uczestnicy otrzymają:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)