Pomoc


Popularne zagadnienia normalizacyjne

Normalizacja stanowi nieodłączny element każdej działalności, jest narzędziem ułatwiającym wymianę handlową i budującym zaufanie klientów.

Norma jako podstawowy dokument powstający w wyniku prac normalizacyjnych ułatwia realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i gospodarczych, ponieważ tworzy wzorcowe rozwiązania w zakresie:

  • bezpieczeństwa ludzi, środowiska i mienia,
  • likwidowania barier w handlu,
  • utrwalania osiągnięć techniki,
  • upowszechniania postępu technicznego,
  • zwiększenia efektywności w gospodarce,
  • tworzenia podstawy do rozstrzygania sporów między dostawcą a odbiorcą.

Proponujemy zapoznanie się z artykułami omawiającymi popularne zagadnienia normalizacyjne.