Komunikat o zagrożeniu wynikającym z zastosowania PN-EN 61851-23:2014-11 oraz PN-EN ISO 17409:2017-03

Na podstawie pisma Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) nr AC/33/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) z dnia 13 grudnia 2017 roku, informujemy P.T. nabywców nw. norm:

  • PN-EN 61851-23:2014-11 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych - Część 23: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego
  • PN-EN ISO 17409:2017-03 Pojazdy z napędem elektrycznym - Połączenie z zewnętrznym źródłem zasilania - Wymagania bezpieczeństwa

o konieczności zwrócenia uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia wynikającego z literalnego interpretowania postanowień ww. norm, a także o konieczności podejmowania odpowiednich działań zaradczych.

W związku z rozwojem technologii bezprzewodowej ładowania pojazdów z napędem elektrycznym przyjęta w PN-EN 61851-23:2014-11 zasada zabezpieczania przed porażeniem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu poprzez ograniczenie energii kondensatora (patrz CC.4.7) nie może być uznawana za właściwą dla wszystkich możliwych kombinacji systemów ładowania i pojazdów z napędem elektrycznym. W związku z powyższym użytkownikom ww. norm zaleca się przeprowadzanie dla każdej kombinacji systemów ładowania i pojazdów z napędem elektrycznym dedykowanych ocen ryzyka celem określenia środków technicznych koniecznych dla zapewnienia właściwych zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że PN-EN 61851-23:2014-11 nie obejmuje wykorzystania sieci trakcyjnej tramwajowej lub innego pojazdu szynowego lub też sieci trolejbusowej, jako źródła energii do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.