Celem działalności edukacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest przybliżenie społeczeństwu zagadnień normalizacji. Warto już na wstępie wspomnieć, że normalizacja ma ogromy wpływ na każdą sferę naszego życia. Normalizacja od dawna jest istotnym elementem w rozwiązaniach techniczno-technologicznych, i z tego najczęściej jest znana. Ale obecnie obejmuje już swym zasięgiem zagadnienia związane m.in. z: zarządzaniem (w tym zarządzanie jakością), żywnością, środowiskiem, bezpieczeństwem czy odpowiedzialnością społeczną. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudne byłoby nasze codzienne funkcjonowanie bez normalizacji. Być może wynika to stąd, że normalizacja „pracuje w tle" – bez naszej świadomości.

Wartość normalizacji to przede wszystkim jej wkład w ekonomiczny i zrównoważony rozwój społeczny. Osiągane jest to m.in. poprzez wzrost produktywności i ułatwioną wymianę handlową. Te zależności już dawno dostrzegły kraje wysoko rozwinięte. Tam wiedza normalizacyjna przekazywana jest młodemu pokoleniu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że ta ścieżka rozwoju ekonomicznego powinna być także znana polskiej młodzieży i studentom.

W ramach działalności edukacyjnej będziemy starali się ukazać normalizację jako narzędzie porządkowania i ograniczania różnorodności, a także jako sposób doskonalenia i ułatwiania codziennego życia. Będziemy zachęcać do wykorzystywania wiedzy normalizacyjnej w codziennej praktyce i w nauczaniu, czyli do korzystania ze sprawdzonych, najlepszych i zawsze aktualnych rozwiązań zawartych w Polskich Normach. Będziemy przekonywać, że warto mieć wpływ na treść norm, przekłada się to bowiem na wymierne korzyści ekonomiczne dla uczestników systemu normalizacyjnego. Jesteśmy przekonani, że już najwyższy czas włączyć normalizację do edukacji.

Zapraszamy do korzystania ze strefy edukacji PKN.


Czytaj także:

- Strategia i polityka PKN

- Polityka Unii Europejskiej w zakresie edukacji normalizacyjnej

- Komunikat Komisji Europejskiej

- Rada Unii Europejskiej

- Raport panelu ekspertów na temat przeglądu europejskiego systemu normalizacji

- Strategia normalizacyjna Unii Europejskiej