Szczegóły wybranej normy


Numer normy

PN-EN 1097-8:2020-09

Tytuł normy

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

Tytuł w języku angielskim

Tests for mechanical and physical properties of aggregates -- Part 8: Determination of the polished stone value

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metodę referencyjną stosowaną do badania typu i w przypadku sporu do oznaczania polerowalności (PSV) kruszywa gruboziarnistego stosowanego w budowie nawierzchni drogowych. Do innych celów, w szczególności w przemysłowej kontroli produkcji, można stosować inne metody pod warunkiem ustalenia odpowiedniej relacji roboczej z metodą referencyjną. Bibliografia zawiera przykłady zaawansowanych metod badawczych. Załącznik A opisuje fakultatywną metodę oznaczania ścieralności kruszywa (AAV). UWAGA 1: Metoda AAV jest odpowiednia do stosowania, kiedy wymagane są określone rodzaje kruszyw odpornych na poślizg (zazwyczaj kruszywa o wartości PSV wynoszącej 60 lub więcej), które mogą być podatne na ścieranie pod wpływem ruchu pojazdów. Próbkę pobiera się z normalnego cyklu produkcji z zakładu. UWAGA 2: Kruszywo kruszone w laboratorium lub odzyskane z mieszanek mineralno-asfaltowych mogą otrzymywać.

ICS

  • 91.100.15 - Materiały mineralne i wyroby

Spis treści

arrow

Powołania normatywne

arrow

Status

aktualna

Wersja językowa

angielska

Numer ISBN

978-83-8228-283-2

Data zatwierdzenia

2020-08-27

Data publikacji

2020-09-25

Liczba stron

37

Sektor

SBD

Organ Techniczny

PKN/KT 108

Wprowadza

  • EN 1097-8:2020 - IDT