Preferencyjne formy zakupu norm dla placówek oświatowych, tylko za 10% ceny

(2022-06-07)


Fot. Adobe Stock/ © Rawpixel.com
 

Zgodnie z Polityką cenową Polskiego Komitetu Normalizacyjnego „Placówki oświatowe, wymienione w ustawie o systemie oświaty mogą nabywać produkty normalizacyjne w liczbie 1 egz. danego tytułu (w formie papierowej lub elektronicznej wersji jednostanowiskowej) za 10% ceny, pod warunkiem zawarcia umowy, w której zobowiążą się do wykorzystywania zakupionych produktów normalizacyjnych wyłącznie do celów dydaktycznych".