Bezpłatne szkolenia nt. normalizacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

(2020-02-27)

Uczestnicy szkolenia

Normalizacja to narzędzie porządkowania i ograniczania różnorodności, a także sposób doskonalenia i ułatwiania życia codziennego. Wykorzystywanie wiedzy normalizacyjnej w codziennej praktyce i w nauczaniu oznacza korzystanie ze sprawdzonych, najlepszych i zawsze aktualnych rozwiązań zawartych w Polskich Normach.

Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać m.in. na podejmowane działania edukacyjne, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

Potrzeba podnoszenia świadomości normalizacyjnej została uwzględniona w nowych Podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w maju 2019 roku. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Dlatego też, aby wspomóc nauczycieli, przedstawiciele PKN są gotowi przeprowadzić nieodpłatnie krótkie szkolenia nt. normalizacji. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w ww. podstawach programowych oraz jak osiągnąć efekty kształcenia normalizacyjnego.

Szkolenia możemy prowadzić we współpracy z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli lub na wniosek grup nauczycieli.

Osoba do kontaktu w PKN: Paweł Górski, Kierownik Działu Edukacji (tel. 22 556 76 39, pawel.gorski@pkn.pl).